ชุมชนท่องเที่ยว

ตำบลราไวย์ (เกาะโหลน)


- อาหารสด ทะเลใส ราไวย์ ราโว้ย โวยวาย เกาะโหลน - ในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ได้มีชาวบ้านจาก จังหวัดสตูล ชื่อ โต๊ะนางู้ เดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนเกาะ โห...
...

- อาหารสด ทะเลใส ราไวย์ ราโว้ย โวยวาย เกาะโหลน -

ในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ได้มีชาวบ้านจาก จังหวัดสตูล ชื่อ โต๊ะนางู้ เดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนเกาะ โหลน ซึ่งมีสภาพเป็นป่า ต่อมาคนภายนอกเห็นวา่ มีคนอยู่ก็พามากันสร้างบ้านเรือน บ้านเกาะโหลนจัดตั้งเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ 2480 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายดล สองเมือง มีประชากร 33 ครัวเรือน และที่เรียกวา่ บ้านเกาะ โหลน ผู้นำชุมชนเล่าว่าพอถึงฤดูทำนาชาวบ้านใกล้เคียงกลัวว่าควายที่เลี้ยงไวจ้ะกินข้าวในนา ก็พาควายที่เลี้ยงไว้กรรเชียงเรือ จูงควายว่ายน้ามาปล่อยไว้ที่เกาะโหลน พอหมดฤดูทำนาเจ้าของควายก็จะมาพาควายกลับแต่มีควายที่หลุดเชือก เป็นควาย เถื่อนอยู่ที่เกาะโหลน ควายเถื่อนพวกนี้กินต้นไม้บนเกาะทำให้โลนเตียน จึงได้เรียกว่า“บ้านเกาะโหลน”

ติดต่อชุมชนนายทรงสิทธิ์ บุญผล

ติดต่อ : 085-4290021