ชุมชนท่องเที่ยว

ตำบลป่าคลอก


- ไข่มุกนาคา ภูผาน้ำตก ยกย่องเกษตร ของเขตชนบท สะกดว่าพอเพียง ร้อยเรียง ตามรอยพ่อ - ตำบลป่าคลอก เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมามีสภาพเป็นป่าทึบ ต้นไม้สูงใหญ่ ส...
...

- ไข่มุกนาคา ภูผาน้ำตก ยกย่องเกษตร ของเขตชนบท สะกดว่าพอเพียง ร้อยเรียง ตามรอยพ่อ -

ตำบลป่าคลอก เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมามีสภาพเป็นป่าทึบ ต้นไม้สูงใหญ่ สัตว์ป่านานาชนิดชุกชุม ต่อมาพม่าต้องการเมืองขึ้นจึงได้ยกพล 9 ทัพ เข้ามาตีเมืองต่าง ๆ และพม่าได้ยกพลมาตีเมืองถลางส่วนหนึ่งยกทัพมาแถบบริเวณชายทะเล ได้เกิดการปะทะกันฆ่าผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาด พม่าได้จับเด็กแล้วใช้ไฟคลิกเผา ต่อมาคุณหญิงจัน-คุณหยิงมุกได้รวบรวมคนมาต่อสู้กับพม่า จนพม่าขาดเสบียงยกทัพกลับไปจึงเรียกว่า "ป่าคลอก" จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อชุมชนนายประเสริฐ ฤทธิ์รักษา

ติดต่อ : 084-3099131