จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการบริหารจัดการและดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจในการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน  การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์คือสิ่งสำคัญที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเทศรับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมชุมชนจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยแผนที่และสื่อในการดึงดูดความสนใจ โดยแสดงผลตำแหน่งที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวในระบบแผนที่ ร่วมกับการจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงผลแผนที่แหล่งท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และสร้างช่องทางการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 สมาชิก

1.นายสมพร แทนสกุล ( บ้านท่าฉัตรไชย )

2.นายประเสริฐ ฤิทธิ์รักษา ( ป่าคลอก )

3.นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ ( บ้านแขนน )

4.นายสมยศ ปาทาน ( ย่านเมืองเก่า )

5.นายสนธยา คงทิพย์ ( เชิงทะเล )

6.นายสยามพงษ์ คงราช ( กมลา )

7.นายทรงสิทธิ์ บุญผล ( เกาะโหลน )

8.ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา ( ที่ปรึกษาโครงการ )

 • ชุมชนกมลา

  จุดชมวิวกมลา


  ที่ตั้ง : ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เห็นวิวทั้งหมดของชายหาดก...

  View : 2
 • ชุมชนป่าคลอก

  กลุ่มเลี้ยงหอยมุก เกาะนาคาใหญ่


  ที่ตั้ง : เกาะนาคา อยู่ในเขตตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  เกาะนาคา ตั้งอยู่ทางทิศต...

  View : 2
 • ชุมชนกมลา

  สบู่เหลว ขมิ้นผสมน้ำผึ้ง


  ที่ตั้ง : ซอย ริมหาด ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ร้านค้าชุมชนต...

  View : 3
 • ชุมชนเกาะโหลน

  โฮมสเตย์ เกาะโหลน


  ที่ตั้ง : เกาะโหลน จังหวัด ภูเก็ต เกาะโหลน เป็นเกาะที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นเกาะที่ยังคงมี...

  View : 0
 • ชุมชนป่าคลอก

  สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษณ์สัตว์ป่าเขาพระเทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


  ที่ตั้ง : สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษณ์สัตว์ป่าเขาพระเทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หมู่ 3 10...

  View : 0
 • ชุมชนกมลา

  ฟาร์มม้า


  ที่ตั้ง : ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน...

  View : 0
 • ชุมชนกมลา

  ประติมากรรมสึนามิ


  ที่ตั้ง : ซอย ริมหาด ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต...

  View : 0
 • ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต

  อาหารพื้นบ้าน


  View : 0