แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)”

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก] แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร“การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ คุณสมบัติมัคคุเทศก์ที่รับสมัครคือ 1. ว่ายน้ำ ไปกลับ 25 เมตร 2. สามารถลอยตัวในน้ำ 3 นาที โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆ ผู้จัดคือ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม ค่าอุปกรณ์ในการดำน้ำแบบ Snorkeling และค่าเรือรับส่งไปกลับ เกาะราชาใหญ่ โทร.0864710026 หมายเหตุ:อบรมจบได้รับใบประกาศและสามารถนำไปใช้ประกอบในการต่ออายุอายุบัตรได้  

อ่านต่อ

Capture

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต News NBT Phuket

อ่านต่อ

poster

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 14 มีนาคม 2561  สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการอบรม อบรม 26 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2561 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น.  (อบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า...

อ่านต่อ