poster

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต กรมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 14 มีนาคม 2561  สอบคัดเลือก 18 มีนาคม 2561 ระยะเวลาการอบรม อบรม 26 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2561 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น.  (อบรมทุกวัน จันทร์-อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า...

อ่านต่อ

บรอนซ์1พังงา

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร เปิดรับเอกสารการสมัคร วันนี้ – 24 เมษายน 2560  ระยะเวลาการอบรม อบรม 8 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2560 เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.  ณ มหาวิทยาลงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต(กะทู้) ออกฝึกภาคปฎิบัติประมาณ 10 วัน สามารถเลือกภาษาในการอบรม 1. ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ เป็นโรคติดต่อ...

อ่านต่อ