39623887_1899144510108886_6331514588739141632_o

การประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Pitching day) และพิธีปิดโครงการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่2 (CODE#2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Pitching day) และพิธีปิดโครงการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่2 (CODE#2) ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมดาราภูเก็ต โดยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่ 2 (CODE#2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม- 18 สิงหาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์) มีผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา สนใจเข้าร่วมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 62 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบนิเวศน์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระดับพื้นที่ หลังจากจัดกิจกรรม Project trip แบ่งกลุ่มพื้นที่สัมผัสกับชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์แนวคิดในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ได้นำข้อมูลที่ได้มา Pitching เพื่อชิงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป(depa digital...

อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)”

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก] แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร“การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ คุณสมบัติมัคคุเทศก์ที่รับสมัครคือ 1. ว่ายน้ำ ไปกลับ 25 เมตร 2. สามารถลอยตัวในน้ำ 3 นาที โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆ ผู้จัดคือ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม ค่าอุปกรณ์ในการดำน้ำแบบ Snorkeling และค่าเรือรับส่งไปกลับ เกาะราชาใหญ่ โทร.0864710026 หมายเหตุ:อบรมจบได้รับใบประกาศและสามารถนำไปใช้ประกอบในการต่ออายุอายุบัตรได้  

อ่านต่อ