01

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะทีมงานจากหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(University Social Engagement) เดินทางมายังวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ชุมชนเกาะโหลน ต. ราไวย์ เพื่อติดตามกิจกรรมย่อยศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลราไวย์บนพื้นฐานของวิถีชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น / โครงการ ทส. ร่วมชุมชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ในช่วงบ่ายเป็นการรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในส่วนของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นหน่วยประสานงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559  

อ่านต่อ

001

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตร่วมกิจกรรม งานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตใช้พื้นที่ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 8 เพื่อจัดกิจกกรมมัคคุเทศก์น้อยเมืองกะทู้ จัดนักเรียนทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยวิทยาลัยชุมชนคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์น้อย และความสามารถมาลองปฏิบัติงานจริง โดยมีมัคคุเทศก์พี่เลี้ยง คุณเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์อาชีพมีประสบการณ์ในการทำงาน ให้ความช่วยเหลือและแนะนำน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ทั้ง 3 วัน

อ่านต่อ