39623887_1899144510108886_6331514588739141632_o

การประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Pitching day) และพิธีปิดโครงการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่2 (CODE#2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Pitching day) และพิธีปิดโครงการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่2 (CODE#2) ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมดาราภูเก็ต โดยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ รุ่นที่ 2 (CODE#2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม- 18 สิงหาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์) มีผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา สนใจเข้าร่วมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 62 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบนิเวศน์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระดับพื้นที่ หลังจากจัดกิจกรรม Project trip แบ่งกลุ่มพื้นที่สัมผัสกับชุมชน เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์แนวคิดในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ได้นำข้อมูลที่ได้มา Pitching เพื่อชิงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป(depa digital...

อ่านต่อ

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)”

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก] แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร“การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ คุณสมบัติมัคคุเทศก์ที่รับสมัครคือ 1. ว่ายน้ำ ไปกลับ 25 เมตร 2. สามารถลอยตัวในน้ำ 3 นาที โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆ ผู้จัดคือ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม ค่าอุปกรณ์ในการดำน้ำแบบ Snorkeling และค่าเรือรับส่งไปกลับ เกาะราชาใหญ่ โทร.0864710026 หมายเหตุ:อบรมจบได้รับใบประกาศและสามารถนำไปใช้ประกอบในการต่ออายุอายุบัตรได้  

อ่านต่อ

Capture

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต

รายงานพิเศษ ตอน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต News NBT Phuket

อ่านต่อ

poster

การยืนยันสิทธิ์ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

📣📣การยืนยันสิทธิ์📣📣 1.ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://goo.gl/forms/xLk1tdnXVkCkZZre2 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ >> https://goo.gl/sH2AHR 3.ใน”วันปฐมนิเทศ” วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 หากท่านใดไม่มาจะ”ถือว่าสละสิทธิ์” ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองขึ้นมาภายในวันนั้นทันที **สำหรับค่ามัดจำ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอเเจ้งว่า “ขอยกเลิกการเก็บค่ามัดจำผู้เข้าอบรม”** โดยมีเงื่อนไขการฝึกอบรม ดังนี้ 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% 2. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 10 วัน ตามกำหนดการ 3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด ⚠️⚠️**เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมได้ ท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไปในอนาคต**⚠️⚠️ กำหนดการการฝึกอบรม >> https://goo.gl/4zR5bi ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อ่านต่อ

กำหนดการ

กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ** ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** download

อ่านต่อ

poster

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

กำหนดการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร ๕ A download

อ่านต่อ

poster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม | หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) download ยืนยันสิทธิ์ การฝึกอบรม กำลังโหลด…

อ่านต่อ