Slide7

ประกาศ !!
ศูนย์ทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ได้ทำการย้ายที่ตั้งไปสังกัดวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  อาคาร 6  ชั้น 1  ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครสอบได้ที่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  หรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ 076-276401 หรือ E-mail: pcc@phuket.psu.ac.th

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ YCT) ประจำปี 2561  โดยเปิดสอบ ทั้ง 3 สนามสอบ คือ สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ตามลิ้งค์นี

 

 

 

Contact us 

2  https://m.me/EC.PSUphuket
1  076 276 401
3  piyanan.v@phuket.psu.ac.th
4  pcc.psu.ac.th