กฎหมายปกครอง-02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยากร นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน   ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ >> https://goo.gl/forms/XZVfJZ51K8tgs2903 สำหรับส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ >> http://bit.ly/2WvP8fW สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3

อ่านต่อ

Slide2

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3 บัตรสีบรอนซ์เงิน

!!!!เปิดรับสมัครแล้ว!!!! วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3 บัตรสีบรอนซ์เงิน บัดนี้ – 7 ก.พ.62 :: เปิดรับสมัคร 9 ก.พ.62 :: สอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม พร้อมส่งเอกสารประกอบ > http://bit.ly/2Lyrcn0  11 ก.พ.62 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 11 – 13 ก.พ.62 :: ชำระค่าลงทะเบียน อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562 ฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา08.30 – 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...

อ่านต่อ

Presentation1

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต) คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” [คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562] 1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 4) ค่าอบรม 80,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 2 งวด 5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้ * ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 081-093-5131, 076-276-402, 074-282-506 * ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบคัดเลือก 500 บาท * ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่...

อ่านต่อ

เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน

เอกสารการสมัคร โครงการมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) | บัตรบรอนซ์เงิน หลักฐานที่ใช้สมัคร 1 ใบสมัคร >> Download 1 รูปถ่าย (เสื้อคอปก สูท ไม่สวมแว่นตา/หมวก) สี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป 2 สำเนาหลักฐานการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป ที่ระบุวันที่จบ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายและตัวอักษรชัดเจน (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ พร้อมตัวจริง 4 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 4 ฉบับ 5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –...

อ่านต่อ

DSC_0227

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการออกบูทของสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา การสาธิตการทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal Consul for Information, Social and Cultural Affairs ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน...

อ่านต่อ

44206393_1071260883060242_7351459829937864704_n

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการวิจัย โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์และรับฟังจากผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมต่อไปจะเป็นการสนทนากลุ่ม(Focus group) ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ต่อไป

อ่านต่อ

DSC_0258

วชภ.ม.อ. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ทกจ.ภูเก็ต จัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฉพาะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดภูเก็ต   โดยมีพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนจากสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม สำหรับ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) เป็นหลักสูตรเพื่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ(จังหวัดภูเก็ต) เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคใต้) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์กรมการท่องเที่ยวกำหนด...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์2

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   > รายชื่อ http://bit.ly/2p4zMzm (ขอให้ผู้เข้าอบรมจำลำดับที่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และการสอบ) >> กำหนดการรุ่นที่2 มอ.(ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4) http://bit.ly/2x6VHu8 >> ประกาศและรายชื่อทุกรุ่นกาจกรมการท่องเที่ยว http://bit.ly/2p4zMzm   ผู้เข้าอบรมเเต่งการสุภาพ ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร นำส่งเอกสารในวันเเรกของการอบรม ดังนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม(1)  >> ใบคำร้อง http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/8072/2.pdf (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันที่ 7 กันยายน...

อ่านต่อ

เปลี่ยนถ่ายบัตรมัคคุเทศก์

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   >> รายชื่อ http://bit.ly/2p5yuEo (ขอให้ผู้เข้าอบรมจำลำดับที่ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และการสอบ) >> กำหนดการรุ่นที่1 มอ. http://bit.ly/2Ql6V6p >> รายชื่อทุกรุ่นกาจกรมการท่องเที่ยว http://bit.ly/2CPfdk0 ผู้เข้าอบรมเเต่งการสุภาพ ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร นำส่งเอกสารในวันเเรกของการอบรม ดังนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบคำขอเข้ารับการอบรม (1)  >> ใบคำร้อง http://www.tourism.go.th/assets/portals/1/news/8072/2.pdf (2)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 2 ใบถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ...

อ่านต่อ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6   รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2CPfdk0

อ่านต่อ