Slide6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2562 (Announcement for TOEIC Test 13/07/2019)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป ครั้งที่ 160 ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตภูเก็ต นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ TOEIC ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบTOEIC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามรายละเอียดดังนี้   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2562 (Announcement for TOEIC Test 13/07/2019) ข้อปฏิบัติการการเข้าสอบ Regulation and Appointments  ...

อ่านต่อ

Slide6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (Announcement for TOEIC Test 10/07/2019)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้สนใจทั่วไป ครั้งที่ 159 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. ณ วิทยาเขตภูเก็ต นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ TOEIC ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบTOEIC ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามรายละเอียดดังนี้   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (Announcement for TOEIC Test 10/07/2019) ข้อปฏิบัติการการเข้าสอบ Regulation and Appointments...

อ่านต่อ

Slide7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

ตามที่  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ 6 ประจำปี  2562   ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ  สนามสอบ ม.อ.ภูเก็ต นั้น บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ HSK ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ    ดังรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  เข้ารับการสอบตามสถานที่เลือกสอบและวันเวลาที่กำหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ —————————————————————————————– สถานที่สอบ –  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดวันสอบ  วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ HSK รอบเช้า       Level 2: 09.00 – 09.55 (55 นาที) Level 4: 09.00 – 10.45...

อ่านต่อ

poster

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ติว ก.พ. 62

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ติว ก.พ. 62 (โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป) วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ติว ก.พ. 62” ติวข้อสอบแบบเน้นๆ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป ✅ หัวข้อการบรรยาย – เหตุผล(Reasoning Ablity) – ตัวเลข(Numerical Ability) – ภาษา(Verbal Ability) – ภาษาอังกฤษ(English Ability) 📲 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (สำหรับผู้ชำระเงินภายในวันที่ 12 มิ.ย.62) 1,300 บาท (สำหรับผู้ชำระเงินในวันที่ 13 มิ.ย.62 เป็นต้นไป) อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม...

อ่านต่อ

Ad Phuket-02

แจ้งขยายเวลารับสมัคร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต)

• ประชาสัมพันธ์ • ขยายเวลารับสมัคร จนถึง 12 เมษายน 2562 และปรับเปลี่ยน การชำระค่าอบรมเป็นแบ่งจ่าย 3 งวด โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (ภูเก็ต) คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัด “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง”  [คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562] 1) ผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด จะมีคุณสมบัติในการสอบเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 2) อบรมโดยตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ระยะเวลาการอมรมประมาณ 9 เดือน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 4) ค่าอบรม 80,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด 5) ไม่จำเป็นต้องมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าอบรมได้...

อ่านต่อ

กฎหมายปกครอง-02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยากร นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน   ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ >> https://goo.gl/forms/XZVfJZ51K8tgs2903 สำหรับส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ >> http://bit.ly/2WvP8fW สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3

อ่านต่อ