การแต่งงานแบบคนจีนที่ภูเก็ต

นายประชา เมธาภัทรพันธุ์
การแต่งงานแบบคนจีนที่ภูเก็ต