การก่อตั้งศาลเจ้า (อ๊าม) ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

นายประเสริฐ ฟักทองผล
การก่อตั้งศาลเจ้า (อ๊าม) ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต