จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

Event details

  • พฤศจิกายน 16, 2019
  • All Day

จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
16 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคาร6 ชั้น3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ YCT) ประจำปี 2561 โดยเปิดสอบ ทั้ง 3 สนามสอบ คือ สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง

ตารางการจัดสอบ
http://bit.ly/2Qd1QQm

ขั้นตอนการสมัคร
http://bit.ly/2B9LXUz

ใบสมัคร HSK/HSKK
http://bit.ly/2vMbSfJ

ใบสมัคร YCT
http://bit.ly/2OAB93q