เปิดชำระค่าลงทะเบียนงวดที่1 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่3

Event details

  • จันทร์ | กุมภาพันธ์ 11, 2019 to พุธ | กุมภาพันธ์ 13, 2019
  • All Day

เปิดชำระค่าลงทะเบียนงวดที่1 สำหรับผู้มีสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่3

งวดที่1 จำนวนเงิน 25,000 บาท ชำระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ.62
งวดที่2 จำนวนเงิน 20,000 บาท ชำระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 62

ชำระผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 8572005623
พร้อม Email ใบโอนมาที่ pcc@phuket.psu.ac.th (พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร)