วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียดนามและอินโดนิเซีย เดินทางเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์ในระดับนานาชาติของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต