2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขบัญชี 8572005623 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่" /> 2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขบัญชี 8572005623 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่" />

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ติว ก.พ. 62

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ติว ก.พ. 62
(โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป)

poster

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ “ติว ก.พ. 62” ติวข้อสอบแบบเน้นๆ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป

 หัวข้อการบรรยาย
– เหตุผล(Reasoning Ablity)
– ตัวเลข(Numerical Ability)
– ภาษา(Verbal Ability)
– ภาษาอังกฤษ(English Ability)

📲 ค่าลงทะเบียน
1,000 บาท (สำหรับผู้ชำระเงินภายในวันที่ 12 มิ.ย.62)
1,300 บาท (สำหรับผู้ชำระเงินในวันที่ 13 มิ.ย.62 เป็นต้นไป)
อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าจัดสถานที่อบรม ฯลฯ (ไม่รวมค่าที่พักและเดินทาง)

📲 ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงชื่อสมัคร > https://forms.gle/xPLnUGPEY6cqnDyA9
2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขบัญชี 8572005623
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ และชื่อผู้สมัครมาที่ Email : pcc@phuket.psu.ac.th
(รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน)
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร > http://bit.ly/318rtnZ

⚠️Remark⚠️ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเปิดอบรม หากมีผู้เข้าอบรมไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนด