> สำหรับส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ >> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3" /> > สำหรับส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ >> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3" />

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น.
สถานที่ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยากร นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน

 

ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ >> https://goo.gl/forms/XZVfJZ51K8tgs2903
สำหรับส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ >> http://bit.ly/2WvP8fW

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3