วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย
ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในงาน ม.อ.วิชการ 2561

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้งาน ม.อ.วิชาการ 2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” กิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการออกบูทของสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา การสาธิตการทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal Consul for Information, Social and Cultural Affairs ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – อินโดนีเซีย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของไทยและอินโดนีเซียและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จัก

รวมรูปกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/pFGAow8UXda5uhf29

 

DSC_0227

DSC_0366 DSC_0120 DSC_0281 DSC_0313 DSC_0346