กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2PKKW8H
ยื่นความจำนงขอเข้ารับการอบรม >> https://goo.gl/forms/c7MQQtUdH7OfgXJp2

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-217-054