แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)”

[ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร“การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่/พังงา/ภูเก็ต)”

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 61 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

คุณสมบัติมัคคุเทศก์ที่รับสมัครคือ
1. ว่ายน้ำ ไปกลับ 25 เมตร
2. สามารถลอยตัวในน้ำ 3 นาที โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆ

ผู้จัดคือ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
รับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุม ค่าอุปกรณ์ในการดำน้ำแบบ Snorkeling และค่าเรือรับส่งไปกลับ เกาะราชาใหญ่

โทร.0864710026

หมายเหตุ:อบรมจบได้รับใบประกาศและสามารถนำไปใช้ประกอบในการต่ออายุอายุบัตรได้