ผลการดำเนินกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 1/October 2016