โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย เทศบาลเมืองกะทู้

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ทางวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ ให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

จึงขอเรียนเชิญ ผู้สูงวัยในเขตเทศบาลกะทู้ทุกท่าน ร่วมเสนอความคิดเห็นในโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้สูงวัย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

** โดยมีรถรับส่ง พร้อมกันหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ เวลา 12.30 น.**

ภายในงานมีกิจกรรมลุ้นของรางวัล Voucher Sleep test จาก Brain Health Institute หรือศูนย์ตรวจวิเคราะห์และเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำนวน 50 รางวัล

รายละเอียด Voucher Sleep test

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คุณปิยธาริน เรืองรอง (อีฟ) 076-276401
facebook วิทยาลัยชุมชน message-icon-png-3