Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016

” Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016 “

โดยในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ภายในพิธีเปิด ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และรศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมมากมาย เช่น กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากประเทศไทย กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากอินโดนีเซีย อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และUniversity Islam Malang และตัวแทนจากการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย

OSM