ผลการดำเนินกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 01/JANUARY2016