บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 3

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำลังจะเปิดอบรมไกด์ บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 3
(มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3)
ขอให้ผู้ที่สนใจเตรียมเอกสารให้พร้อม > http://bit.ly/2Lyrcn0
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร > http://bit.ly/2Q24S5z

อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562
ฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา08.30 – 18.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าสมัคร 300 บาท
ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

เปิดลงชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/forms/AI4JoxX3l74JOO6q1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3