โครงการจัดทำ Website 
และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)

ประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตประชุม โครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง)   เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดประชุมเพื่อหารือความต้องการในโครงการจัดทำ Website และป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดภูเก็ต(นำร่อง) โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยหลังจากการหารือ ที่ประชุมได้มีการสอบถามความเห็นในรายละเอียดที่จะมีในป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ รวมไปถึงผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต แต่ทั้งนี้ข้อสรุปและรายละเอียดของป้ายจะมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป  

อ่านต่อ

OSM

Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016

” Seminar on ASEAN Community-Based Tourism 2016 “ โดยในวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ภายในพิธีเปิด ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวรายงาน นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และรศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมมากมาย เช่น กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากประเทศไทย กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากอินโดนีเซีย อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และUniversity Islam Malang และตัวแทนจากการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

Osm andaman

กิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำคู่มือมาตรฐานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ภายใต้ โครงการสร้างมาตรฐานเสริมองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์ประจําคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยากรในกิจกรรมนี้

อ่านต่อ

001

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตร่วมกิจกรรม งานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตใช้พื้นที่ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 8 เพื่อจัดกิจกกรมมัคคุเทศก์น้อยเมืองกะทู้ จัดนักเรียนทำหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยวิทยาลัยชุมชนคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์น้อย และความสามารถมาลองปฏิบัติงานจริง โดยมีมัคคุเทศก์พี่เลี้ยง คุณเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์อาชีพมีประสบการณ์ในการทำงาน ให้ความช่วยเหลือและแนะนำน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ทั้ง 3 วัน

อ่านต่อ