80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 0 7627 6401-4 / 08 6476 7800
โทรสาร : 0 7627 6400

website : www.pcc.psu.ac.th facebook : www.facebook.com/pcc.psu
E-mail : pcc@phuket.psu.ac.th
facebook-chat-logo-icon-65857ฝากข้อความถึงเรา