ภาพการอบรมมัคคุเทศก์

Photo Gallery

  กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 2560 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์  PHUKET CODE OPEN โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  การสร้างหลักสูตรและสร้างกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดชุมชน (หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย)...

อ่านต่อ

แจ้งขอยกเลิกการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ จำนวน 3 รุ่น

ด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ และจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ ได้อีกต่อไป วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต...

อ่านต่อ

วีดีโอ

มัคคุเทศก์บัตรชมพูกระบี่รุ่น1
Previous Image
Next Image

info heading

info content

งานถนนสายวัฒนธรรมกะทู้
Previous Image
Next Image

info heading

info content

เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
Previous Image
Next Image

info heading

info content