วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำลังจะเปิดอบรมไกด์ บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 3  (มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่3)
ขอให้ผู้ที่สนใจเตรียมเอกสารให้พร้อม > http://bit.ly/2Lyrcn0
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร > http://bit.ly/2Q24S5z

อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2562
ฝึกอบรมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา08.30 – 18.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าสมัคร 300 บาท
ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

เปิดลงชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ >> https://goo.gl/forms/AI4JoxX3l74JOO6q1
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 6476 7800 หรือ 0 7627 6401-3

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ YCT) ประจำปี 2562
โดยเปิดสอบ ทั้ง 3 สนามสอบ คือ สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ตามลิ้งค์นี้

กำหนดการสอบ

☐ ขั้นตอนการสมัคร

☐ ใบสมัคร HSK

☐ ใบสมัคร YCT

PCC NEWS

 

อ่านข่าวทั้งหมด

PCC Youtube Channel

PHUKET CODE OPEN
Previous Image
Next Image

info heading

info content

ช็อป ชม ชิม วิถี Thai-Indonesian
Previous Image
Next Image

info heading

info content

นักสื่อความหมายมืออาชีพ"ลูกไก่"
Previous Image
Next Image

info heading

info content

มัคคุเทศก์เฉพาะต่างประเทศรุ่นที่1
Previous Image
Next Image

info heading

info content